Sabine Loibl-Gänsbacher

Sabine Loibl-Gänsbacher
Geschäftsführung
Adresse: Sonnenstr. 12a
80331 München
E-Mail: s.loibl@etcev.de
Tel.: +49 89 54917711
Fax: +49 89 54917744

Manuela Wagner

Manuela Wagner
Geschäftsleitung
Adresse: Sonnenstr. 12a
80331 München
E-Mail: m.wagner@etcev.de
Tel.: +49 89 54917776
Fax: +49 89 54917744

Markus Feist

Markus Feist
Geschäftsleitung; Personalverwaltung und Projektabrechnung
Adresse: Sonnenstr. 12a
80331 München
E-Mail: m.feist@etcev.de
Tel.: +49 89 54917716
Fax: +49 89 54917744

Edita Curic

Edita Curic
Fachbereichsleitung Ausbildung und Ausbildungsbegleitung
Adresse: Sonnenstr. 12a
80331 München
E-Mail: e.curic@etcev.de
Tel.: +49-89-549177-24
Fax: +49-89-549177-44

Ulrike Heinlein

Ulrike Heinlein
Fachbereichsleitung Schule/Berufsorientierung
Adresse: Sonnenstr. 12a
80331 München
E-Mail: u.heinlein@etcev.de
Tel.: +49 162 9739107
Fax: +49 89 54917744

Uschi Weber

Uschi Weber
Fachbereichsleitung Gemeinwesenarbeit
Adresse: Dientzenhoferstr. 68
80937 München
E-Mail: u.weber@etcev.de
Tel.: +49 89 3090547818
Fax: +49 89 3090547814

Rebecca Ziegler

Rebecca Ziegler
Fachbereichsleitung Berufsvorbereitung und berufliche Orientierung
Adresse: Sonnenstr. 12a
80331 München
E-Mail: r.ziegler@etcev.de
Tel.: +49 176 66558187
Fax: +49 89 54917744

Evelyn Hahn

Evelyn Hahn
Fachbereichsleitung baE integrativ/ALMA
Adresse: Ingolstädter Str. 107
80939 München
E-Mail: e.hahn@etcev.de
Tel.: +49 89 54805830
Fax: +49 89 54917744

Johann Rettenberger

Johann Rettenberger
Finanz- und Lohnbuchhaltung
Adresse: Sonnenstr. 12a
80331 München
E-Mail: h.rettenberger@etcev.de
Tel.: +49 89 54917711
Fax: +49 89 54917744

Michael Kendlbacher

Michael Kendlbacher
EDV-Administration
Adresse: Sonnenstr. 12a
80331 München
E-Mail: m.kendlbacher@etcev.de
Tel.: +49 89 54917722
Fax: +49 89 54917744

Florian Fell

Florian Fell
Datenschutz, Sicherheit, Website
Adresse: Sonnenstr. 12a
80331 München
E-Mail: f.fell@etcev.de
Tel.: +49 89 549177-11
Fax: +49 89 549177-44

Torsten Großklaß

Torsten Großklaß
Betriebsrats-Vorsitzender
Adresse: Sonnenstr. 12a
80331 München
E-Mail: betriebsrat@etcev.de
Tel.: +49 89 23332521 oder +49 89 54917756
Fax: +49 89 54917744

Ilja Mamuzic

Ilja Mamuzic
Facility Management
Adresse: Sonnenstr. 12a
80331 München
E-Mail: i.mamuzich@etcev.de
Tel.: +49 89 54917727
Fax: +49 89 54917744